724 Başarı için Yayınlarımız

7 24 basari maliyet muhasebesi 02

Maliyet Muhasebesi Neden Önemlidir?

Maliyet Muhasebesi sisteminiz beklentilerinizi karşılıyor mu? Standart maliyetleriniz ile fiili maliyetleriniz arasında uçurum mu var?
Şirketlerin yönetmekte zorlandığı alanlardan birisi olan ürün ve/veya hizmet maliyetleri her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve piyasada rekabet edilebilir fiyatları belirlemede en büyük rolü oynamaktadır.

İyi Bir Raporlama Sistemi Nasıl Olmalıdır?

Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı olarak karşımıza çıkan “Raporlama”, çoğu zaman bir kişi veya şirketin büyüklüğüne göre bir birim tarafından yönetilir ya da yönetilmeye çalışılır. Ancak bu yöntem şirket maliyetlerini artıran ve bazı riskleri de içinde barındıran bir yöntemdir.

7 24 Başarı için Sunduğumuz Hizmetler

Değişimin gereği olarak yönetim fonksiyonunun şirket dinamizmine uyumunun sağlanması, kurum kültürünün tabana yayılması, şirketin en ufak hücresi de dâhil olmak üzere ortak ve anlaşılır bir dilin konuşulmasını sağlamak için tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.